step-1
step-2-unselected
step-3-unselected

MOOC

Vår MOOC utvecklas nu under våren 2018 med mål att släppas till sommaren. Att följa en MOOC är ett alternativ till att följa en fristående kurs och är ett nytt sätt att följa kurser på högskolan. Högskolepoäng utgår inte för denna kursform.

MOOC

Kurstyp A

Kursen (5 hp) är främst inriktad på repetition av gymnasiematematiken med syftet att göra dig väl förberedd inför dina fortsatta studier, exempelvis på tekniska högskolor. Kurstyp A examineras med automaträttade prov och inlämningsuppgifter som görs hemifrån.

För mer information välj Kurstyp A. Du kan även titta i kurslitteraturen här.

 

kurstyp A

Kurstyp B

Kursen (7,5 hp) är mer fokuserad på matematisk teori och ger en första inblick i högskole- och universitetsmatematik. Kursen behandlar bland annat våra vanligaste talsystem, kombinatorik, polynom, funktionslära, trigonometri, derivata och integraler. Kurstyp B har en salstenta som ges löpande under året och som kan examineras på annan ort än vid den där lärosätet finns.

För mer information välj kurstyp B. Du kan även titta på kurslitteraturen här.

 

 

kurstyp B