Linköpings universitet

liu

Bara för dig som planerar att läsa vid Linköpings universitet till hösten. För övriga hänvisar vi till kurstyp A vid Högskolan i Skövde (samma kurs) eller MOOC-versonen vid KTH som kommer igång senast 1 juli! 

Kursen är en förberedande kurs inför påbörjande av program med ett betydande matematikinnehåll och där behörigheten till programmet kräver lägst Matematik 3/Matematik C. Poängen erhålls därför först efter påbörjande av ett sådant program vid Linköpings universitet. Detta innebär att man inte kan få studiestöd från CSN under sommaren 2018 för denna kurs. 

Inrapportering av resultat sker först under hösten 2018.

Kursen har lokal antagning och anmälan sker genom att du skapar ett kurskonto nedan i lärplattformen och där godkänner ansvarsförsäkran. För kursregistrering krävs dessutom att du är aktiv på kursen.

 

Kursplan ETE500 Förberedande kurs i matematik.

 

Sommaren 2018

Anmälan stängd

Behörighet/förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs den särskilda behörigheten Matematik 3 / Matematik C.