Högskolan i Gävle

step-1
step-2
step-3

Högskolan i Gävle ger kursen MA101A-
Förberedande kurs i matematik (5 hp)

Denna kurs ingår i kurstyp A. Vill du läsa mer om kurstyp A?

 

Om du ännu ej är behörig och vill göra en anmälan till Kurstyp A genom Högskolan i Gävle så är det viktigt att du väntar med att göra en anmälan tills din behörighet är registrerad i antagning.se (vid denna högskola handläggs alla anmälningar löpande i mån av tid, och om du är obehörig när du söker så kommer du därför ej bli antagen och du blir struken på ditt kursval).

Under sommaren 2017 ges inget kurstillfälle vid Högskolan i Gävle pga övergång till Ladok3.

 

Våren 2017 vecka 4-18
Anmälningskod HIG-28230

 

Behörighet/förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs Matematik 3c eller motsvarande.