Kurs med högskolepoäng

Förberedande kurs i matematik, 7,5 hp

Kursen är framförallt till för dig som ska påbörja en högskoleutbildning som innehåller matematik. Kursmaterialet liknar högskolematematik mer än gymnasiematematik och vi rekommenderar dig att läsa kursen även om du haft lätt för gymnasiematematiken. Har du däremot haft svårt för gymnasiematematiken rekommenderar vi att du börjar med MOOCen.

1. SÄTT IGÅNG DIREKT        2. GÖR FORMELL ANMÄLAN Via Antagning.se

Kursen går varje sommar, men även under höst- och vårtermin. Du kan söka kursen via antagning.se.

Kursen har sedan sommaren 2014 haft över 26 000 studenter på kurshemsidan, och kursen får mycket goda omdömen i kursutvärderingar, se nedan.

Kursen behandlar bland annat talsystem, algebra, polynom, kombinatorik, logik, funktionslära, derivata och integraler. Du kan läsa mer om kursen, och logga in och börja jobba med den, på kurshemsidan prep.math.su.se.

Behörighet/förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs den särskilda behörigheten Matematik 3b/3c eller Matematik C.

Observera att om du går ut gymnasiet på våren så kan du inte söka denna kurs till sommaren förrän dina gymnasiebetyg har rapporterats in, vilket vanligen är klart innan midsommar. Kursen brukar vara öppen för sen anmälan en kort period efter midsommar för att du ändå ska kunna söka den.

Genomförande

Kursen examineras med webbaserade uppgifter som görs hemifrån, samt en avslutande skriftlig salstentamen. Salstentamen ges vid Stockholms universitet vid ett flertal tillfällen under hela året (tätast under sommaren), men det är möjligt att tentera på annan ort.

Du som läser kursen kan kontakta mentorerna via telefon, e-post eller kursforum för att få hjälp med matematiska frågor.

Vår- och hösttermin

Kursen ges också på vår- och hösttermin. Du anmäler dig via antagning.se.