Kurs med högskolepoäng

Förberedande kurs i matematik, 7,5 hp

Kursen är framförallt till för dig som ska påbörja en högskoleutbildning som innehåller matematik. Kursmaterialet liknar högskolematematik mer än gymnasiematematik och vi rekommenderar dig att läsa kursen även om du haft lätt för gymnasiematematiken. Har du däremot haft svårt för gymnasiematematiken rekommenderar vi att du börjar med MOOCen.

1. SÄTT IGÅNG DIREKT        2. GÖR FORMELL ANMÄLAN

Kursen är öppen för anmälan till åtminstone 30 juni med platsgaranti för alla behöriga sökande. Om du går ut gymnasiet nu i vår, sök kursen först den 19 juni. Annars blir du struken för att dina gymnasiebetyg inte är inrapporterade ännu.

Kursen har sedan sommaren 2014 haft över 11 000 studenter, och kursen får mycket goda omdömen i kursutvärderingar, se nedan.

Kursen behandlar bland annat talsystem, algebra, polynom, kombinatorik, logik, funktionslära, derivata och integraler. Du kan läsa mer om kursen, och logga in och börja jobba med den, på kurshemsidan prep.math.su.se.

Behörighet/förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs den särskilda behörigheten Matematik C eller Matematik 3b/3c.

Genomförande

Kursen examineras med webbaserade uppgifter som görs hemifrån, samt en avslutande skriftlig salstentamen. Salstentamen ges vid Stockholms universitet vid ett flertal tillfällen under hela året (tätast under sommaren), men det är möjligt att tentera på annan ort. Du som läser kursen kan kontakta mentorerna via telefon, e-post eller kursforum för att få hjälp med matematiska frågor.

Kursen är uppdelad i tre huvudkategorier: tal, algebra, kombinatorik och logik samt funktionslära.

Vår- och hösttermin

Kursen ges också på vår- och hösttermin. Du anmäler dig via antagning.se.