step-1
step-2
step-3-unselected

Läs sommarmatte som MOOC

Nytt för sommaren 2018 är att KTH inrättar en uppsättning MOOC-kurser som tillsammans täcker behovet inför hösten!

 MOOC – Massive Open Online Course, ett Amerikanskt koncept som numera finns även inom svensk utbildning.
Under 2018 planerar vi att släppa MOOCar inom följande ämnesområden:
  • Numerisk räkning
  • Algebra
  • Rötter och logaritmer
  • Trigometri
  • Komplexa tal