Läs sommarmatte som MOOC

MOOC (Massive Open Online Course) är ett friare koncept för att läsa på nätet än fristående kurser. KTH Matematik erbjuder nu förberedande studier i matematik via detta koncept.

Fördelar är att vi helt plockat bort den formella antagningsprocessen och listan på förkunskaper – mindre administration och du kan komma igång direkt. Högskolepoäng utgår inte för denna kursform.

Du läser kursen i form av självstudier, vilket betyder att det inte finns några lärare eller hjälpforum att kontakta.

EdX är en lärplattform framtagen av bland annat Google och ett par amerikanska toppuniversitet. KTH är medlem i EdX. Kurser kan ges som publika eller som interna i plattformen. Denna MOOC ges som intern. Många fler publika kurser kan du hitta på www.edx.org när du tagit dig igenom denna om du finner konceptet rätt för dig!

Kursen ges på svenska, navigeringen är på engelska (förvald).

Har du frågor om MOOC-kursen, vänligen kontakta kursmentor@kth.se.


Anmälan till MOOC ’Förberedande kurs i matematik’ vid KTH, välj knappen och kom igång direkt!

MOOC ’Förberedande kurs i matematik’ vid KTH innehåller följande ämnesområden:
  • Numerisk räkning
  • Algebra
  • Rötter och logaritmer
  • Trigonometri
  • Komplexa tal

Dessa utgör grunder som det är viktigt att var och en som ska börja studera matematik på högre nivå behärskar.

Efter varje avsnitt finns grundprov, som är det sätt du har att se om du förstått ett stycke. Fixar du dem lätt – gå vidare! Hittar du ett område där du har problem – repetera!