Kungliga Tekniska Högskolan

step-1
step-2
step-3

kthKungliga Tekniska högskolan ger kursen SF0001 –
Förberedande kurs i matematik (5 hp)

Denna kurs ingår i kurstyp A. Vill du läsa mer om kurstyp A?

Kursen SF0001 Förberedande kurs i matemtik vid KTH har nu gått för sista gången. Det kan fortfarande vara möjligt att slutföra äldre påbörjade kurstillfällen under våren 2018. Om du vill göra detta, kontakta kursens mentorer på mentor@nti.se för att få info om hur det ser ut i ditt fall.

KTH Matematik planerar att under sommaren 2018 ge en MOOC som ersättare för denna kurs.