Anmälan på antagning.se är öppen!

Anmälan till sommaren är nu öppen på antagning.se fram till 15 mars, sedan under våren är så kallad ”sen anmälan” öppen vid olika tider för våra respektive kurstillfällen. Läs mer på www.sommarmatte.se/kurser/kurs-a/ och på www.sommarmatte.se/kurser/kurstyp-b/

Välkommen att söka våra kurser!