Anmälan för sommaren 2017 till våra kurser

Du anmäler dig på olika sätt och vid olika tider till våra respektive kurstillfällen. Läs mer på www.sommarmatte.se/kurser/kurs-a/ och på www.sommarmatte.se/kurser/kurstyp-b/
Ordinarie anmälan till sommarkurser är öppen på antagning.se fram till 15 mars, men för de flesta av våra kurser tillämpas så kallad ”sen anmälan” som är öppen vid andra tider för våra respektive kurstillfällen.

Välkommen att söka våra kurser!